Úspora, ochrana hodnoty, vyšší komfort

Komplexná obnova bytových domov

Komplexná rekonštrukcia domov je v prevažnej väčšine napriek vyššej vstupnej investícii najefektívnejším spôsobom znižovania nákladov na energie a ochrany hodnoty nehnuteľností.

5 dôvodov prečo sa rozhodnúť pre komplexnú obnovu bytového domu:

 1. Úspora energií potrebných na zabezpečenie tepelnej pohody v bytových domoch a tým aj nákladov na ich zabezpečenie.
 2. Predĺženie životnosti domu odstránením porúch obvodových plášťov, ktoré vedú k jeho poškodzovaniu a môžu viesť až ku prípadnej deštrukcii obvodového plášťa, prípadne statickým poruchám bytových domov.
 3. Odstránenie porúch balkónov a lodžií – sanácia balkónov, lodžií a terás.
 4. Zmena estetického vzhľadu bytového domu.
 5. Modernizácia interiérov a exteriérov, výmena vnútorných rozvodov.

1. Úspora energií

Správnym zateplením bytového domu je možná úspora nákladov na jeho vykurovanie v rozmedzí od 30% do 60 %. Výška závisí od komplexnosti vykonania opatrení, smerujúcich ku zaisteniu úspor, kvalite použitých materiálov a práce.

Máme dostatok skúseností vďaka ktorým dokážeme navrhnúť najvhodnejší kontaktný zatepľovací systém a profesionálne zatepliť obvodový plášť domu. Používame výhradne materiály certifikované výrobcami týchto systémov. Ide o moderné systémy spoločností BAUMIT a BASF s výrobkami PCI na báze expandovaných polystyrénov a na báze minerálnej vlny.

Zateplenie obvodového plášťa je len časť celého procesu. Ďalšími krokmi je zateplenie balkónových a lodžiových dosiek, priečok medzi lodžiami, zateplenie strešného plášťa, v prípade domov so sedlovou strechou aj pôjdu, zateplenie stropov technického podlažia a výmena okien a dverí v obvodových konštrukciách.

2. Odstránenie porúch obvodových plášťov bytových domov

Ide o poruchy obvodového plášťa spôsobené dlhodobým pôsobením poveternostných vplyvov na obvodový plášť. Hlavne je to zatekanie zrážkovej vody do konštrukcií cez nedokonalé zatesnenie spojov panelov či už pri ich montáži, alebo postupne počas životnosti budovy.

Vykonáme opatrenia na odstránenie už vzniknutých poškodení: čistenie a vypĺňanie škár medzi panelmi, ošetrenie obnaženej výstuže, jej prekrytie, prikotvovanie membrán pri sendvičových obvodových paneloch a podobne.

3. Odstránenie porúch balkónov a lodžií – sanácia balkónov, lodžií a terás

Tak ako obvodový plášť bytového domu, aj balkóny, lodžie a terasy sú počas životnosti objektu poškodzované poveternostnými vplyvmi. Sú poškodené alebo chýbajúce dlažby, hydroizolácie, prehrdzavené oceľové konštrukcie zábradlia a podobne.

Všetky tieto vplyvy poškodzujú nosné konštrukcie, ktoré postupne prestávajú plniť svoju funkciu, dokonca môžu ohrozovať bezpečnosť nájomníkov (odtrhnutie konzol, prepadnutie cez poškodené, resp. uvoľnené zábradlie a pod.)

Opravu balkónov a lodžií je najvýhodnejšie realizovať súbežne pri realizácii zateplenia obvodového plášťa bytového domu, nakoľko spolu úzko súvisia a prelínajú sa.

Dodatočné riešenie znamená pre vlastníkov bytov zvýšené, duplicitné náklady, potrebu opätovného použitia lešenia, zásah do a následná úprava a oprava už zrealizovaného zateplenia obvodového plášťa a pod.

Čistenie fasády
pci_pecitherm_multiplus_klasik-8.png

4. Zmena estetického vzhľadu bytového domu

Čistenie fasády
Čistenie fasády

Okrem ochrany KZS pred pôsobením poveternostných vplyvov plní zateplenie aj estetickú funkciu.

Používame výhradne povrchové úpravy od výrobcov zatepľovacích systémov PCI a BAUMITa radi vám dáme na výber zo širokej škály farebných odtieňov.

Farebné riešenie však musí byť v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, preto je nevyhnutná komunikácia zákazníkov – vlastníkov bytov v bytovom dome, s autorom architektonického riešenia.

Používame niekoľko druhov povrchových úprav:

 • akrylátová
 • silikátová
 • silikónová
 • NANOPOR TOP

Všetky tieto typy omietok sa vyrábajú v škrabanej a v ryhovanej štruktúre, s hrúbkou zrna 1,5 mm, 2 mm a 3 mm, čo spolu s množstvom odtieňov umožňuje širokú variabilitu architektonického stvárnenia budovy.

Súčasnou jednotkou medzi povrchovými úpravami je omietka NANOPOR TOP, od firmy BAUMIT. Ako jediná odoláva najväčšiemu nepriateľovi povrchov zateplených budov – mikroorganizmom a riasam, ktorým sa žiaľ v našej oblasti darí.

Ako jediná nepoužíva na ochranu pred mikroorganizmami chemické prísady, ktoré sa časom vytrácajú, ale fyzikálny proces – fotokatalýzu, ktorá sa ani vekom povrchovej úpravy nemení.

V posledných siedmych rokoch sme zrealizovali túto povrchovú úprava na takmer 100% zateplených, resp. upravených plôch a na žiadnej z nich nebol doposiaľ zaznamenaný výskyt rias a mikroorganizmov.

5. Modernizácia interiérov a exteriérov, výmena vnútorných rozvodov

S komplexnou rekonštrukciou domov súvisia práce, ktoré nielenže pomáhajú znížiť náklady na spotrebu energií ale zvyšujú štandard a pohodlie bývania.

Všetky práce pre vás radi zabezpečíme. Nemusíte hľadať iné spoločnosti, riešiť nové zmluvy, riskovať výber spoločnosti, ktorá neodvedie kvalitnú prácu.

V rámci komplexnej rekonštrukcie domov pre vás zabezpečíme aj tieto činnosti:

 • montáž bleskozvodu na strechách a priečeliach bytových domov vrátane revízie zariadenia.
 • výmena vnútorných rozvodov v domoch:
  • rozvody elektroinštalácie v spoločných priestoroch vrátane revíznej skúšky
  • rozvody zdravotechniky vrátane predpísaných skúšok
  • výmena kanalizácie
  • výmena rozvodov plynu vrátane revíznej skúšky
  • vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenia
 • montáž, prípadne výmena dorozumievacích systémov a el. vrátnikov
 • zasklievanie balkónov a lodžií
 • interiérové úpravy v spoločných priestoroch bytových domov:
  • maľby
  • nátery
  • dlažby a obklady
  • podlahy z PVC
  • výmena poštových schránok a informačných vitrín
 • exteriérové úpravy:
  • odkvapové chodníky vrátane hydroizolácii
  • úpravy vstupov do bytových domov
  • úpravy schodísk a podest pri vstupoch – kamenný koberec
  • dlažba 
  • striešky nad vstupným vchodom
Čistenie fasády
Čistenie fasády

S nami pôjde obnova domu podľa plánu

Obnove rekonštrukcii bytových a rodinných domov sa venujeme od roku 1997. Poskytneme dlhodobú záruku, štandardne až 10 rokov na zatepľovacie systémy, ich montáž, zateplenie a rekonštrukciu striech.

Dávame vysoký dôraz pri výbere kvalitných materiálov, dodržiavame technologické postupy a predpisy vyžadované certifikovanými zatepľovacími systémami.

Máme bohaté skúsenosti, ktoré oceníte hlavne vtedy, keď sa láme chlieb: pri návrhu projektovej dokumentácie, výbere zatepľovacích systémov a pracovných postupoch. Každý z týchto krokov rozhoduje o vašej spokojnosti.

Dostatočné technické a personálne zázemie nám umožňuje dodržiavať dohodnuté termíny bez neočakávaných zdržaní a nákladov.

Pomôžeme vám s administratívou. Napríklad s projektovou dokumentáciou, s ohlásením drobnej stavby, stavebným povolením alebo s vybavením dokladov ku žiadosti na získanie zvýhodneného úveru od ŠFRB.

Pri zateplení domov minimálne znižujeme pohodlie vlastníkov bytov.

POĎME SA NEZÁVÄZNE POROZPRÁVAŤ

Radi vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na zateplenie budovy

Copyright © 2023 GINDL-AM s.r.o.